|资源分享| 《圣经》疑难生字表(读音及含义)

新的开始
新的开始 1 个回复 / 19535 个查看 2019-01-21 21:38
《圣经》疑难生字表(读音及含义)

来自:CCDM基督教数字传媒

创世记难字

创1:2 沌 dùn 盾  模糊一团的景象

创6:15 肘 zhǒu (周,3声)长度单位,胳膊的某一部位

创8:22 穑 sè 色  收割谷物

创9:9 裔 yì 益  后代

创10:2 篾 miè 灭  竹子劈成的薄片儿

创11:28 珥ěr 耳  珠或玉做的耳环

创15:11 鸷 zhì 志  凶猛

创18:23 剿 jiǎo 角  讨伐

创20:16 阖 hé 合  全、总共

创22:2 燔 fán 凡  焚火

创23:2 恸 tòng 痛  极悲哀、大哭

创25:6 庶 shù 树  宗法制度下家庭旁枝

创25:25 浑 hún 魂  全身

创27:40 轭 è 饿  架在牛马脖子上的器具

创30:38 牝 pìn(拼,4声)雌性的

创32:15 驹 jū 居  不满一岁的马、骡、驴

创34:2 玷 diàn 店  使蒙受耻辱

创41:2 荻 dí 敌  多年生草本植物,壮如芦苇

创41:23 槁 gǎo 稿  干枯

创41:45 忒 tè 特  差错

创41:56 粜 tiào 跳  卖出

创41:57 籴 dí 笛  卖进

创43:3 谆 zhūn(准,阴平)恳切

创43:11 榧 fěi 匪  榧子树、常绿乔木

创49:10 圭 guī 规  举行礼仪时的玉器

创49:17 虺 huǐ  毁  古书上说的一种毒蛇

创49:26 迥 jiǒng 窘  差的远

 

出埃及记难字

出2:22 舜 shùn 顺  传说中上古帝王名

出8:3 抟 tuán 团  圆形的

出10:11 撵 niǎn 捻  驱逐、赶走

出12:7 楣 mēi 眉  门框上边的横木

出12:8 酵 jiào 叫  发酵

出16:13 鹌ān 安

出16:13 鹑 chún 纯鸟、头小尾短、羽毛赤褐色,不善飞

出16:31 芫 yán 言

出16:31 荽 suī 虽  草本植物,通称香菜

出22:2 窟 kū 哭  洞穴

出26:37 卯 mǎo 矛  上声卯眼

出27:9 帷 wéi 唯  帐子

出28:17 玺 xǐ 洗  帝王的印

出30:12 殃 yāng 央  祸害

出33:5 霎 shà 煞  短时间

出35:22 钏 chuàn 串  镯子接处的凸起

出36:22 榫 sǔn 损  木制物相界处的

 

利未记难字

利1:16 嗉 sù 素  鸟类消化器的一部分

利2:5 鏊 ào 傲  烙饼的器具

利11:3 嚼 jiào 叫  反刍的通称

利11:17 鴞 xiāo 消  吃鼠、兔的鸟

利11:17 鸬 lú 卢

利11:17 鹚 cí 慈  水鸟、善于捕鱼,羽毛黑色

利11:18 鹈 tí 啼  水鸟、善游泳捕鱼

利11:18 鸱 chī 痴  鹞鹰

利11:19 鸶 sī 丝  鸟类的一种

利11:19 鵀 rèn 任  鸟,吃昆虫

利11:19 鹳 guàn 惯  鸟类,状如白鹤

利11:29 鼫 shí 实  鼠一类的动物

利11:29 鼬 yòu 又  哺乳

利11:29 蜥 xī 西  爬行动物,又叫四脚蛇

利11:29 蜴 yì 益  生活在草丛,捕食昆虫

利11:30 蝘 yǎn 眼  蝉一类的昆虫

利13:2 癣 xuǎn 选  皮肤病

利13:2 疖 jiē 节  小疮

利14:12 愆 qiān 牵  罪过

利21:20 矬 cuó 挫  阳平身体矮小、矮

利26:1 錾 zàn 赞  在砖石上凿

利26:32 诧 chà 岔  惊讶

 

民数记难字

民1:52 纛 dào 到  古代军队的大旗

民6:5 绺 liǔ 柳  量词

民7:14 盂 yú 鱼  盛液体的器皿

民7:30 蓿 xu 叙  苜蓿草本植物

民11:5 韭 jiǔ 久  韭菜

民11:8 臼 jiù 救  舂米的器具

民11:33 嚼 jué 爵  咀嚼

民13:20 瘠 jí 疾  土地不肥沃

民13:33 蚱 zhà 诈  蚱蜢、昆虫

民32:41 倭 wō 窝  古代称日本

 

申命记难字

申14:5 狍 páo 袍  鹿一类的动物

申14:5 麋 mí 迷  麋鹿,也叫四不象

申14:13 鸇 zhān 占  一种猛禽

申15:7 攥 zuàn 钻  用手握住

申22:6 雏 chú 除  幼小的鸟

申22:12 繸 suì 遂  同“穗”往下垂的装饰品

申23:13 锹 qiāo 敲  挖土用的工具

申28:11 绰 chuò 辍  宽裕,有余

申28:27 疥 jiè 介  一种皮肤病,

申28:37 诮 qiào 俏  责备

申32:2 漓 lí 梨  沾湿

申32:13 咂 zā 扎  仔细辨别吸收光、热

 

书、士、得难字

书15:2 汊 chà 诧  河流的分岔

书23:13 槛 jiàn 见  栏杆、栏板

士3:15 笏 hù 户  古代大臣手里拿的木板

士3:25 钥 yào 要  开锁的东西

士4:6 庵ān 安  圆形草屋

士4:21 鬓 bìn 宾  去声脸旁、靠近耳朵的头发

士6:22 觌 dí 敌  相间

士8:7 枳 zhǐ 纸  通称枸橘

士14:15 诓 kuāng 框  诓骗、哄骗

士21:11 戮 lù 录  杀

得2:16 叱 chì 赤  大声责骂

得4:6 碍 ài 爱  妨碍、阻碍

 

撒母耳记上、下难字

撒上5:2 衮 gǔn 滚  古代君王的礼服

撒上6:8 匣 xiá 侠  收藏东西的器具

撒上10:2 泄 xiè 谢  液体、气体排出

撒上13:7 兢 jīng 京  小心谨慎

撒上13:21 锥 zhuī 追  锥子

撒上13:23 隘 ài 爱  险要地方

撒上17:5 铠 kǎi 凯  战衣

撒上17:20 辎 zī 资  古代重量单位

撒上17:34 衔 xián 闲  用觜含

撒上17:45 戟 jǐ 几  古代兵器、月牙形锋刃

撒上17:51 鞘 qiào 俏  装刀剑的套子

撒上18:6 磬 qìng 庆  古代打击乐器

撒上18:11 抡 lūn 伦  阴平用力挥动

撒上20:20 靶 bǎ 把  练习射击用的目标

撒上24:9 谗 chán 缠  说坏话

撒上24:14 虼 gè 各

撒上24:14 蚤 zǎo 早  跳蚤

撒上25:3 愎 bì 闭  刚愎

撒上26:20 鹧 zhè 庶

撒上26:20 鸪 gū 姑  鸟名,吃昆虫、蚯蚓

撒下1:10 镯 zhuò 喙  镯子

撒下1:18 煞 shà 沙  去声甚急、忙煞、收煞、煞尾

撒下2:16 揪 jiū 究  紧紧地抓住

撒下2:18 筛 shāi 晒  筛子(带网眼)

撒下2:23 鐏 zūn 尊  戈柄下圆形金属套

撒下3:27 瓮 wèng 蕹  一种盛东西的陶器

撒下6:6 艮 gèn 根  八卦之一,代表山

撒下7:1 靖 jìng 静  没有变故或动乱

撒下10:16 朔 shuò 说  去声夏历每月初一

撒下14:25 瑕 xiá 霞  缺点

撒下19:35 赘 zhuì 坠  多余的、无用的、累赘

 

列王纪上、下难字

王上7:2 柁 tuō 驼  屋架前后架的横木

王上7:9 檐 yán 岩  屋顶向旁伸出边沿部分

王上7:29 璎 yīng 婴  古代用珠宝穿成的戴在颈上的装饰品

王上7:29 珞 luò 洛

王上7:33 辋 wǎng 网  车轮周围的框子

王上9:16 奁 lián 连  古代妇女梳妆用的镜匣

王上15:13 汲 jí 及  取水于井

王上15:28 篡 cuàn 窜  夺取,多指篡位

王上16:31 谒 yè 叶  拜见

王下17:30 讷 nè 内  瑟切语言迟钝,不善讲话

 

历代志上、下难字

代上2:18 墩 dūn 敦  厚而粗

代上11:13 闵 mǐn 敏  忧患

代上27:29 赉 lài 赖  赐、给

代下11:7 夙 Sù 宿  早,夙愿

代下23:20 胄 zhòu 昼  盔,古代作战的帽子

代下31:15 珉 mín 民  象玉的石头

代下33:11 铙 náo 闹  阳平打击乐器,铙菝

 

尼、斯、伯难字

尼3:6 玳 dài 代  玳瑁,皇帝执的玉,装饰品

尼4:3 跐 cī 此  阴平脚下滑动

尼12:15 恺 kǎi 凯  快乐

尼13:15 醡 zhà 榨  用力压出

斯3:9 帑 tǎng 躺  府库里的钱财

伯4:19 蠹 dù 度  蛀虫器物的虫子

伯9:9 昴 mǎo 冒  上声昴宿,二十八宿之一

伯13:19 缄 jiān 间  封、闭

伯15:20 劬 qú 区  阳平劳累

伯18:10 羁 jī 基(马笼头)指束搏

伯19:24 镌 juān 捐  雕刻

伯20:15 掏 tāo 滔  伸进去取

伯20:16 蝮 fù 父  毒蛇名

伯28:3 翳 yì 易  遮盖,眼病

伯28:17 兑 duì 对  交换

伯39:13 翎 líng 零  鸟翅个尾上长羽毛

伯39:19 鬃 zōng 宗  马颈上的长毛

伯39:19 挓 zhā 渣

伯39:19 挲 suō 杀  张开

伯40:11 溢 yì 益  充满而流出来

伯41:29 飕 sōu 搜  风吹之声

 

诗篇难字

诗1:4 秕 bǐ 比  子实不饱满,糠秕

诗5:9 谄 chǎn 产  巴结、奉承

诗6:7 瘪 biě 别  上声不饱满、凹下

诗18:7 撼 hàn 汉  摇动,震撼

诗18:29 垣 yuán 元  矮墙

诗20:5 旌 jīng 京  旗子

诗25:6 亘 gèn 根  去声延续不断

诗29:7 岔 chà 刹  考查、歧路、错杂

诗32:9 辔 pèi 配  牲口的嚼子和缰绳

诗40:2 淤 yū 愚  水道被泥沙阻塞

诗41:3 榻 tà 踏  床

诗46:3 砰 pēng 烹  象声词

诗51:7 涤 dí 敌  洗

诗66:7 悖 bèi 贝  混乱、违反、悖逆

诗78:45 嘬 zuō(昨,阴平)聚缩嘴唇而吸取

诗94:4 叨 dāo 刀  话多,絮叨

诗96:11 澎 pēng 烹

诗102:6 鹕 hú 胡  一种鸟的称呼

诗105:18 镣 liào 料  脚镣

诗105:31 虱 shī 师  寄生在人、畜身上的一种昆虫

诗106:28 毗 pí 皮  毗连、接连

诗107:16 闩 shuān 拴  门闩

诗107:27 晃 huàng 谎  去声摇动、摆动

诗107:34 碱 jiǎn 捡  含在土里的一种物质

诗143:7 耗 hào 浩  减损、消费

诗144:14 驮 tuó 驼  用背负载人和物


箴言、传道书,雅歌难字

箴5:4 蔯 chén 陈  一种草本植物

箴5:19 麀 yōu 幽  母鹿

箴6:27 搋 chuāi 揣  用拳头

箴10:5 贻 yí 怡  遗留、赠送

箴13:15 岖 qū 区

箴14:16 恃 shì 示  依赖、仗着

箴21:1 陇 lǒng 隆  上声耕地上的土梗

箴23:24 桅 wéi 唯  船上挂帆的杆子

箴26:14 枢 shū 舒  重要的或中心的部分

箴27:22 杵 chǔ 楚  舂米或捶衣的木棒

歌1:17 椽 chuán 船  禀上架着屋顶的木条

歌5:13 畦 qí 奇  田园中分成的小区

歌8:6 戳 chuō 绰  阴平用尖端触击

 

以赛亚书难字

赛1:31 瓤 ráng 让  阳平软弱

赛3:16 璫 dāng 当  装饰品

赛5:16 玎 dīng 丁  象声词

赛5:26 咝 sī 司  象声词

赛5:30 訇 hōng 轰  大声

赛6:13 不 dǔn 顿  上声筏树后的根株,墩子

赛14:11 蛆 qū 区  苍蝇的幼虫

赛14:23 帚 zhǒu 周  上声扫尘土、垃圾的用具

赛15:6 涸 hé 合  水干稀而薄

赛17:4 枵 xiāo 消  布的丝缕

赛23:3 曷 hé 合  古代疑问词

赛23:13 戍 shù 恕  军队防守

赛28:7 谬 miù 缪  错误的

赛28:17 铊 tuó 驼  平锤

赛28:27 碡 zhóu 妯  农具名,圆柱形

赛30:13 坍 tān 贪  建筑物倒塌

赛31:5 搧 shàn 山  摇动翅膀

赛32:5 啬 sè 瑟  小气

赛33:20 橛 jué 决  小木桩

赛33:23 揽 lǎn 懒  系船用的粗绳、铁索

赛34:15 菢 bào 抱  孵

赛34:15 鹞 yào 要  鹞鹰

赛38:8 晷 guǐ 轨  日影

赛40:4 洼 wā 蛙  凹陷的地方

赛41:7 砧 zhēn 针  捶东西垫在下面的器具、钻板

赛43:24 菖 chāng 昌  菖蒲

赛44:13 刨 bào 报  推刮木料使平滑的工具

赛44:14 柞 zuò 作  柞树

赛44:19 不 dǔn 顿  上声墩子,砍伐树后的根株

赛51:8 绒 róng 容  柔软细小的毛

赛62:3 旒 liú 流  旗子上面的飘带

 

耶利米书、哀歌、以西结书

耶5:23 忤 wǔ 午  逆、不顺从

耶13:13 酊 dīng 丁  酒精和药配成的液剂

耶31:25 饫 yù 遇  饱

耶哀1:7 窘 jiǒng 迥  穷困

耶哀3:16 碜 chěn 臣  上声东西里夹杂这砂子

结17:9 芟 shān 山  割草

结22:6 逞 chěng 程  上声炫耀、卖弄

结39:9 梃 tǐng 艇  棍棒

结40:6 槛 kǎn 砍  门槛、门限

结43:14 磴 dèng 邓  石头台阶

但3:2 臬 niè 聂  标准

但5:20 愎 bì 闭  刚愎

何10:11 驯 xún 循  驯服,顺从

饵2:2 冥 míng 明  昏暗

摩8:5 戥 děng 等  一种小型的秤

拿4:6 蓖 bì 毕  蓖麻

鸿3:8 濠 háo 豪  壕沟

鸿3:15 蝻 nǎn 南  上声仅有翅芽的蝗虫

 

四福音难字

太2:18 咷 táo 逃  大声哭喊

太7:16 藜 lí 梨  一年生草本植物

太8:28 茔 yíng 营  坟墓

太9:3 僭 jiàn 渐  超越本分

太13:25 稗 bài 败  一年生草本植物

太13:29 薅 hāo 号  阴平拔,除去

太15:19 讟 dú 读  诽谤,怨言

太20:6 酉 yǒu 有  地支的第十位

太26:23 蘸 zhàn 占  再汁液或粉末力沾一下

太26:26 擘 bāi(拜,阴平)用手把东西分开或折断

太27:33 髑 dú 读  死人头骨

可9:19 嗳 ài 艾  日光昏暗

可5:22 睚 yá 涯  眼角

可12:14 徇 xù 训  依从;曲从

路1:9 掣 chè 撤  拽拉

路11:33 窨 yìn 印  地下室

路14:2 臌 gǔ 鼓  膨胀

路19:8 讹 é 俄  敲诈

路19:13 锭 dìng 定  金属制成的块状物

约19:13 厄 è 额  去声险要的地方

 

使徒行传-启示录

徒9:43 硝 xiāo 消  使皮毛柔软地一种矿物

徒19:13 敕 chì 赤  帝王的诏书

徒27:42 洑 fù 父  游泳

林前4:13 滓 zǐ 子  渣子,沉淀物

林前6:9 娈 luán 銮  美好

林前9:7 饷 xiǎng 想  过去指军警的薪给

提前1:9 弑 shì 试  古时称臣杀君、子、父母地行为

提后4:10 挞 tà 踏  用鞭棍打人

来9:10 濯 zhuó 啄  洗

雅2:7 亵 xiè 屑  轻慢,亲近而不庄重


整本圣经共1189章,若以99天每日连读12章,第100天读最后一章,则百日读完整本《圣经》。百日读经纪念和合本《圣经》出版百周年,一起来!​​​​https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404330996488131901#_0​​​​
守望
守望 2019-01-22 07:38
推荐阅读  并收藏

看贴回贴,也是一种爱,还等什么?:)
图片链接 (选添,只支持 .jpg、.gif、.png为结尾的URL地址)
 

 

 

 

欢迎浏览更多造就性话题...


信仰启蒙 初信入门: 初信答疑 见证故事 初信学园 初信感言 福音美文    
我爱灵修 我爱灵修: 每日灵粮 灵修小文 讲道讲章 灵修方法 灵修笔记 在线聚会  
圣经学习 圣经学习: 读经疑问 教义研究 读经方法 圣经综览      
婚恋家庭 我爱我家: 单身时光 婚前婚后 养儿育女 孝敬父母      
工作职场 凡人生活: 社会新闻 深度透视 影视分享 求职招聘 互动调查 轻松趣味
求助热线 求助热线: 信仰疑惑 代祷请求 生活求助 事工需要 辅导专刊    
教会服事 教会服事: 教会资讯 深度思考 读书会友      
社区事务 社区点滴: 新人指南 意见反映 社区公告 社区活动 参与服事    

 

你还不是该讨论区成员,现在就加入